Faaliyet Alanları

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri Mülkiyet Hukuku

Fikri mülkiyet hukuku alanında, müşterilerimize yüksek kalitede hukuki hizmet sunabilmemizi sağlayacak düzeyde uygulama tecrübesine ve teorik donanıma sahip bir takıma sahibiz. Bu alandaki takımımız, rekabet, bilişim hukuku ve gerekli olduğunda diğer alanlardaki takımlarımızla koordineli şekilde çalışmaktadır. Fikri mülkiyet hukuku kapsamında müvekkillerimize şu hizmetleri sunmaktayız:

  • Fikri mülkiyet hukukuna ilişkin genel danışmanlık sunulması
  • Marka, patent, endüstriyel tasarım ve diğer sınai mülkiyet haklarına ilişkin TPE nezdinde tescil, yenilme ve benzeri işlemlerin yürütülmesi
  • Fikir ve sanat eserlerine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer kurumlar nezdinde işlemlerin takip edilmesi
  • Fikir ve sanat eserleri ile sınai mülkiyet haklarına ilişkin tecavüz, iptal ve hükümsüzlük yargılamalarında müvekkilin temsili
  • Fikri mülkiyet haklarına ilişkin devir, lisans ve benzeri sözleşmelerin hazırlanması