Faaliyet Alanları

Uluslararası Ticaret ve Taşımacılık Hukuku

LBF Partners olarak uluslararası alım-satım hukuku ve taşımacılık alanında derin uzmanlığı olan bir takıma sahibiz. Uluslararası ticaretin taşımacılık, sigorta, ekonomik yaptırımlar, uyuşmazlıkların çözümü gibi farklı boyutlarını da göz önünde bulunduran ekibimiz, özellikle aşağıdaki alanlarda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

  • Uluslararası alım-satım sözleşmelerinin hazırlanması,
  • INCOTERMS, GAFTA ve FOSFA standart kurallarının alım-satım sözleşmeleri bağlamında uygulanması,
  • Deniz taşıma sözleşmeleri, navlun, yüke ilişkin tazminat talepleri, sigorta ile nakliye ve taşımacılıkla ilgili diğer konular,
  • ICC, LCIA, UNCITRAL, GAFTA, FOSFA ve LMAA tahkim süreçleri,
  • Uluslararası ticareti ilgilendiren ekonomik yaptırımlar,