Faaliyet Alanları

Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk alanındaki uzmanlığımız gurur duyduğumuz özelliklerimizden biridir. Uluslararası düzeyde ticari faaliyet gösteren kişi ve şirketlerin gittikçe artan bir şekilde uluslararası hukuk alanında hukuki yardıma gereksinim duyduklarını gözlemliyoruz. Bu nedenle, LBF Partners olarak müvekkillerimizi özellikle aşağıda sayılanlar olmak üzere her türlü uluslararası hukuk uygulamasında desteklemekteyiz:

  • Uluslararası Yargılama
  • Uluslararası Anlaşmaların Müzakeresi, Kaleme Alınması ve Kabul Edilmesi
  • İkili Yatırım Anlaşmaları ve Yabancı Yatırımcının Korunması
  • Yabancılık Unsuru Taşıyan İşlemler ve Sözleşmeler
  • Uluslararası Çevre Hukuku
  • Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
  • Sınır ve Doğal Kaynak Uyuşmazlıkları
  • Uluslararası Yaptırımlar
  • Devlet Bağışıklığı
  • Devlet Borçları ve Yeniden Yapılandırılması