Faaliyet Alanları

Sermaye Piyasası

Sermaye piyasası takımımız, sermaye piyasalarının işleyişi konusunda engin bilgi ve tecrübeye sahip ve Sermaye Piyasası Kurulu’nda uzun yıllar çalışmış, Türkiye’nin önde gelen uzmanlarından oluşmaktadır. Takımımız, halka açık şirketlere, sermaye piyasası kurumlarına, yerli ve yabancı yatırımcılara ve diğer sermaye piyasası oyuncularına, aşağıda sayılanlar başta olmak üzere tüm sermaye piyasası işlemleri konusunda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır:

  • Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç ve Halka Arzı
  • Halka Açık Anonim Şirketlerin İşlemleri
  • Yatırım Kuruluşları ve Kolektif Yatırım Kuruluşları
  • Sermaye Piyasası Kurumlarının Kuruluşu ve Faaliyetleri
  • Yatırımcı Hizmetleri
  • Gönüllü ve Zorunlu Pay Alım Teklifi
  • Uyum Yükümlülükleri ve Yaptırımlar