Faaliyet Alanları

Enerji Hukuku

Enerji hukuku takımımız, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nda (EPDK) uzun süre çalışmış uzmanlardan ve global kanallara sahip Türkiye’nin enerji hukuku alanında önde gelen akademisyenlerinden oluşmaktadır. Takımımız, elektrik, doğal gaz, petrol, LPG, yenilenebilir ve nükleer enerji piyasalarına ilişkin olarak uluslararası yatırımcılar, enerji şirketleri ve devlet kuruluşları gibi değişik aktörlere enerji hukuku konusunda hukuk ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Müvekkillerimizin enerji sektöründeki operasyonlarına ilişkin gecikmeleri, maliyetleri ve uyuşmazlıkları asgari düzeye indirmek ve kamu kurumları tarafından uygulanacak olası yaptırımları önlemek için enerji mevzuatı ile uyum ve EPDK nezdinde başvurular konusunda üst düzeyde hukuki danışmanlık sağlamaktayız.

Enerji piyasalarındaki faaliyetleri kapsamında müvekkillerimize, müşterileri ve diğer piyasa aktörleri ile aralarında çıkan hukuki ihtilafların çözümünde, kamu kurumları tarafından başlatılan idari ve cezai soruşturmalarda ve müvekkillerimizin taraf olduğu davalarda müvekkil menfaatlerini azami düzeyde koruyacak şekilde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Enerji alanındaki müvekkillerimize aynı zamanda birleşme ve devralma, rekabet, bankacılık ve finans, sermaye piyasaları, uyuşmazlıkların çözümü, çevresel düzenlemeler, imar hukuku ve genel ticaret ve şirketler hukuku konularında da hukuki destek sunmaktayız.