Faaliyet Alanları

Beyaz Yaka Suçları ve Uyum Programları

LBF Partners olarak, ekonomik suçlara ilişkin yerel ve uluslararası düzenlemelerin yorumlanması ve uygulanması hakkında ticaret ve finans dünyasındaki müvekkillerimize hukuki danışmanlık sunmaktayız. Uzman ekibimiz tarafından verilen danışmanlık, aşağıda belirtilen konuları kapsamaktadır:

  • Yolsuzlukla mücadelede FCPA, Birleşik Krallık Rüşvet Yasası gibi yerel ve uluslararası düzenlemeler
  • Kara paranın aklanmasının önlenmesine dair uluslararası düzenlemeler
  • Uluslararası ekonomik yaptırımlar,
  • Sermaye piyasası suçları,
  • Gümrük ve vergi suçlarıı
  • Anılan her bir suç türü ile mücadele bağlamında şirket içi uyum programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.