Faaliyet Alanları

Anti-Damping

Türkiye hukukunda anti damping kuralları, Dünya Ticaret Örgütü Anti-Damping Anlaşması ile uyumlu olan 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu Kanuna ilişkin ikincil mevzuat ile düzenlenmiştir. Ekonomi Bakanlığı, söz konusu mevzuat çerçevesinde sık sık anti-damping uygulamalarına karşı soruşturmalar başlatmakta ve ek vergiler konulması dahil çeşitli yaptırımlar uygulamaktadır. LBF Partners olarak; yerel ve yabancı üreticiler, ithalatçılar ve yabancı devletler dahil, söz konusu anti-damping soruşturmalarının farklı taraflarına hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Anti-damping alanına ilişkin olarak müvekkillerimize özellikle aşağıda sayılan hizmetleri sunmaktayız

  • Ulusal ve uluslararası anti-damping düzenlemelerine ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  • Ekonomi Bakanlığı’na anti-damping uygulamalarına karşı şikayette bulunulması konusunda müvekkillere hukuki destek sunulması
  • Bakanlık tarafından başlatılan anti-damping soruşturmalarında müvekkillerin temsil edilmesi ve onlara soruşturma süresince yerinde incelemeler ve gerekli belgelerin hazırlanması konusunda hukuki destek sunulması
  • Bakanlık tarafından uygulanan anti-damping yaptırımlarına karşı açılan davalarda müvekkillerin temsil edilmesi ve onlara hukuki destek sunulması.