Публикации Вернуться

ELEKTRİK DAĞITIM VEYA TEDARİK ŞİRKETLERİNE HALKA ARZ VE ŞİRKET BÜNYESİNDE İŞ YAPMA TEŞVİKİ UYGULAMASI

24.12.2020

 

ELEKTRİK DAĞITIM VEYA TEDARİK ŞİRKETLERİNE HALKA ARZ VE ŞİRKET BÜNYESİNDE İŞ YAPMA TEŞVİKİ UYGULAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından alınan ve 08/12/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 03/12/2020 tarihli ve 9754 sayılı Kurul Karar’ı (“Karar”) ile elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketlerinin halka arzını ve dağıtım şirketlerinin şirket bünyesinde iş yapmalarını teşvik etmek için gelir tavanı hesaplamalarında kullanılan Genel Kalite İndikatörü (“GTİt”) değerleri belirlenmiştir.

GTİt, elektrik dağıtım veya görevli tedarik şirketinin performansına ilişkin olarak belirlenen ve kalite faktörü haricinde uygulanacak olan performans teşvikine esas değişkeni ifade etmektedir. Belirlenen yeni GTİt değerleriyle birlikte, teşvik kapsamına giren şirketlerin bir tarife yılında daha fazla gelir elde etmelerinin önü açılmıştır.

 

1. Elektrik Dağıtım ve/veya Görevli Tedarik Şirketlerinin Halka Arz Edilmesine Teşvik

Karar’a göre elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketlerinin 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminin herhangi bir t tarife yılı sonu itibariyle paylarının doğrudan halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul’da işlem görmesi halinde Sistem İşletim Gelir Tavanı Hesaplamasında ve Perakende Satış Gelir Tavanı Hesaplamasında GTİt %1 olarak uygulanacaktır. Şirketlerin doğrudan pay sahibi / sahipleri olduğu anonim ortaklığın paylarının halka arz edilmesi ve Borsa İstanbul’da işlem görmesi durumunda ise GTİt %0,3 olarak uygulanacaktır.

Sistem İşletim Gelir Tavanı elektrik dağıtım şirketinin bir tarife yılında sistem işletim faaliyeti için toplayacağı gelirin sınırını ifade etmekte olup nasıl hesaplanacağı Dağıtım Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 20 nci maddesinde düzenlenmiştir. Perakende Satış Gelir Tavanı’nın hesaplanması ise Perakende Satış Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olup görevli tedarik şirketinin bir tarife yılında perakende satış faaliyeti kapsamında tarifesi düzenlemeye tabi tüketicilerden toplayacağı gelirin sınırına karşılık gelmektedir.

 GTİt, söz konusu gelir tavanı hesaplamalarının bir çarpanı olup, GTİt değeri arttıkça gelir tavanları da yükselmekte, dolayısıyla şirketlerin bir tarife yılı boyunca elde edebilecekleri gelir artmaktadır. Böylelikle, halka arz edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem gören elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketlerin, halka arz edilmemiş şirketlere kıyasen daha fazla gelir elde etmeleri mümkün olmaktadır.

Bu uygulama ile birlikte elektrik dağıtım ve/veya görevli tedarik şirketleri, 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü uygulama döneminden itibaren halka arz edilmeye ve Borsa İstanbul’da işlem görmeye teşvik edilecektir.

 

2. Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Şirket Bünyesinde İş Yapmalarına Teşvik

EPDK aynı Karar’ın 2 nci maddesi ile bu kez elektrik dağıtım şirketlerinin şirket bünyesinde iş yapmalarına yönelik bir düzenleme getirmiştir. Bu düzenleme ile elektrik dağıtım şirketlerine, yukarıda açıklanan GTİt değerlerine ilave olarak ilgili tarife yılında dikkate alınacak GTİt değeri belirlenmiştir. Buna göre;

a= malzeme gideri + personel gideri + araç kira gideri + araç bakım onarım gideri + diğer idari giderler

ve

b= özel güvenlik gideri + arıza-bakım-onarım gideri + teknoloji gideri + sayaç okuma gideri + ödeme bildirim bırakma gideri + kaçakla mücadele gideri + sayaç sökme takma gideri + diğer idari giderler

olmak üzere

{ Eğer      a/(a+b) < 0,5              ise                    GTİt = 0,

                 a/(a+b) ≥ 0,5              ise                    GTİt = a/(a+b) * 0,01}              

olacak şekilde belirlenmiştir.

Bu düzenleme ile birlikte elektrik dağıtım şirketleri, şirket bünyesinde yaptıkları harcamaları yani yukarıdaki formülde (a) maddesine tekabül eden harcamaları yaptıkça daha yüksek bir GTİt değerine ulaşacak ve böylelikle şirketlerin ilgili tarife yılında daha fazla gelir elde etmeleri mümkün olabilecektir. Öte yandan, elektrik dağıtım şirketleri, şirket bünyesi dışında yapılan harcamalara yani yukarıda (b) maddesinde sayılan harcamalara ağırlık verecek olursa, GTİt değeri azalacaktır. Şayet (a) maddesinde sayılan harcamalar, toplam harcamaların yarısından daha az olursa, GTİt değeri 0 (sıfır) olarak kabul edilecek ve şirketin ilgili tarife yılındaki gelir tavanı hesaplamasını olumsuz etkileyecektir.

Sonuç olarak, bu Karar ile birlikte hem Türkiye’de son zamanlarda artan şirketlerin halka arzına yönelik teşviklere bir yenisi daha eklenmiş hem de elektrik dağıtım şirketleri özelinde, şirketleri mümkün olduğunca şirket bünyesinde iş yapmaya yönlendirmek amaçlı bir düzenleme getirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Посмотреть формате PDF