Publications Come back

VAKIF, DERNEK VE SENDİKALARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

07.07.2021

VAKIF, DERNEK VE SENDİKALARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELERİN SİCİLE KAYIT YÜKÜMLÜLÜĞÜNE İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“KVKK”) vakıf, dernek ve sendikalara ait işletmelerin sicile kayıt yükümlülüğüne ilişkin 09 Haziran 2021 tarihli ve 2021/571 sayılı kararı (“Değişiklik Kararı”) 24 Haziran 2021 tarihli ve 31521 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Değişiklik Kararı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16’ncı maddesinin ikinci fıkrasında kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Veri Sorumluları Sicili’ne (“Sicil”) kayıt yükümlülüğüne istisna durumlar hakkında değişiklikler getirmektedir.

KVKK’nın 22 Nisan 2020 tarihli ve 2020/315 sayılı kararı ile değişik 2 Nisan 2018 tarihli ve 2018/32 sayılı kararı (“İstisna Kararı”) ile “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” için Sicil’e kayıt yükümlülüğüne yönelik istisna getirilmişti.

Bununla birlikte, İstisna Kararı sonrasında vakıf, dernek ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Sicil’e kayıt yükümlülüğü konusunda tereddütler yaşanması üzerine Değişiklik Kararı alınmış olup, Değişiklik Kararı ile dernek, vakıf ve sendikalara ait iktisadi işletmelerin Sicil’e kayıt yükümlülüğüne tabi olduğu belirtilerek bu konudaki tereddütler giderilmiştir. Bu doğrultuda, İstisna Kararı’nda geçen “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalar” ifadesi, Değişiklik Kararı ile “yalnızca ilgili mevzuat ve amaçlarına uygun, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak üzere kişisel veri işleyen Türkiye’de yerleşik dernek, vakıf ve sendikalardan kendisine bağlı herhangi bir iktisadi işletmesi bulunmayanlar” olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

Değişiklik Kararı ile ayrıca, Sicil’e kayıt yaptırmakla yükümlü olan iktisadi işletme sahibi dernek, vakıf ve sendikaların yalnızca iktisadi işletmelerin faaliyetlerine ilişkin bilgi girişi yapmaları gerektiği de netleştirilmiştir.

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

LBF Partners

Avukatlık ve Danışmanlık

View in PDF Format