Publications Come back

Rekabet Kurulu, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Yapılan Düzenlemelerin Rekabet Üzerindeki Olası Etkilerinin Analizine Yönelik Rekabet Değerlendirmesi Rehberi’ni Yayımladı

22.12.2015

Rekabet Kurulu, 17.02.2006 tarihli ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuatı Hazırlama Usul ve Esasları Yönetmelik” ve 03.04.2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Düzenleyici Etki Analizi Çalışmaları” konulu 2007/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi’nde öngörüldüğü üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak düzenlemelerin rekabet üzerindeki muhtemel etkilerine yönelik yapacağı analize ilişkin genel ilkeleri koyan bir kılavuz yayımladı. 

Rekabet Değerlendirmesi Rehberi başlıklı söz konusu kılavuz, OECD’nin “Rekabet Değerlendirmesi Araç Kiti”ne paralel bir şekilde hazırlanmıştır. Buna göre Rekabet Kurulu, görüş için kendisine gönderilen düzenleme taslaklarını, (i) piyasada faaliyet gösteren teşebbüslerin sayısı veya konumuna, (ii) bu teşebbüslerin rekabet edebilirliğine ve (iii) rekabet etme güdülerine etkileri yönünden inceleyecektir.

Rehber, özellikle (i) piyasaya giriş engelleri ve teşebbüsler arasında ayrımcılık yaratan, (ii) rakiplerin bir araya geldiği meslek birliklerine fiyat belirleme yetkisi veren ve (iii) arz kısıtlaması, yeni ürün satamama ve bir alanda ya da bölgede faaliyet gösterememe gibi sonuç doğuran hükümler barındıran düzenlemelere ciddi rekabet endişeleri yarattıkları için daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini belirtmektedir.

View in PDF Format