Publications Come back

Rekabet Kurulu, “En İyi Fiyat Garantisi” Uygulamasına İlişkin Olarak Booking.com Hakkında Soruşturma Açtı

22.12.2015

Rekabet Kurulu, 24.07.2015 tarihinde internet sitesi aracılığıyla, sunduğu rezervasyon hizmeti kapsamında müşterilerine vaadettiği “en iyi fiyat garantisi” uygulamasına ilişkin olarak Booking.com hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 6. maddeleri kapsamında soruşturma açıldığını duyurmuştur. (bkz. http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Bookingcom-BV-ile-Bookingdotcom-Destek-Hizmetleri-Limited-Sirketi-Hakkinda-Sorusturma-Acildi)

Most favoured nation (MFN) kayıtları olarak da adlandırılan en iyi fiyat garantisi uygulamaları, son dönemde dünya genelinde rekabet otoriteleri tarafından sıkılıkla inceleme konusu yapılmaya başlanmıştır. Bu tür kayıtlar, esas olarak perakende seviyesinde öngörülmesi durumunda rekabet endişesi yaratmaktadır. Perakende MFN kayıtları, acentelik modeli kapsamında sağlayıcı ile müşterileri bir araya getiren elektronik platformlara, söz konusu ürünlerin başka bir online ve/veya off-line platformda daha düşük fiyatla satılması halinde, sağlayıcılardan bu fiyatın kendi platformunda da uygulanmasını talep etme imkanı vermektedir. Bu durum, en nihayetinde elektronik platformlar arasında ürünlerin satışı konusunda fiyat rekabetinin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu bakımdan, perakende MFN kayıtları, dikey anlaşmalarda öngörülen yeniden satış fiyatının tespitine benzer anti rekabetçi etkiler göstermektedir.

Booking.com hakkında, otel rezervasyon hizmeti kapsamında uyguladığı MFN kayıtları sebebiyle, Expedia ile birlikte, 2010 yılında İngiltere’de de soruşturma açılmıştır. İngiliz rekabet otoritesi, Booking.com ve Expedia tarafından MFN kayıtları kullanılmasını önemli ölçüde kısıtlayan taahhütler verilmesi karşılığında soruşturmayı sonlandırmıştır. (Bkz. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/ca98/closure/online-booking/)

Rekabet Kurulu’nun Booking.com hakkında açmış olduğu soruşturmada varacağı sonuç MFN kayıtlarına ilişkin uygulama bakımından aydınlatıcı olacaktır.

View in PDF Format