Publications Come back

İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA ALINAN 23/09/2020 TARİHLİ VE 2953 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

24.02.2021

İLÇELERE DOĞAL GAZ ULAŞTIRILMASI AMACIYLA ALINAN 23/09/2020 TARİHLİ VE 2953 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ UYGULANMASINA DAİR USUL VE ESASLAR

Doğal gazın ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda merkez nüfusu 20.000 ve üzerindeki ilçelere doğal gaz ulaştırılmasını sağlamak için yapılacak yatırımlara ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere 2953 sayılı İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (“Cumhurbaşkanı Kararı”), 24 Eylül 2020 tarihli 31254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı gün yürürlüğe girmişti. Bu Cumhurbaşkanı Kararı’nın 5’inci maddesine dayanılarak hazırlanan İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılması Amacıyla Alınan 23/09/2020 Tarihli ve 2953 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (“Usul ve Esaslar”) da 10023 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (“Kurul”) kararı olarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından 16 Şubat 2021 tarihli 31397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Esasında Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlükten kaldırılan 17 Ocak 2016 tarihli ve 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (“BK Kararı”) ve Usul ve Esaslar ile yürürlükten kaldırılan Mevcut Doğal Gaz Dağıtım Bölgeleri Lisans Kapsamı Dışında Kalan Merkez Nüfusu 20.000 ve Üzerindeki İlçelere Doğal Gaz Ulaştırılmasını Sağlamak Amacıyla Yapılacak Yatırımlara İlişkin Alınan 2016/9382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar (“Önceki Usul ve Esaslar”) içerik itibarıyla büyük ölçüde benzeşmekte olup getirilen değişikliklere aşağıda değinilmiştir.

Usul ve Esaslar’ın getirdiği düzenlemeye göre Cumhurbaşkanı Kararı’nın yürürlüğe girdiği tarihte merkez nüfusu 20.000 ve üzerinde olan ilçelerin listesi BOTAŞ tarafından Usul ve Esaslar’ın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecektir. Bu listenin teminini takiben yine 15 gün içinde bu ilçelerin Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yeterlilik sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi için BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvurulacaktır. Bu başvuru kapsamında BK Kararı döneminde şehir besleme hattı yatırımına başlanan ancak henüz sonlandırılmayan ilçeler ile yatırımı tamamlanmamış ilçeler ayrıca belirtilecektir. Listede yer alan ilçeler EPDK tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak, şehir besleme hattı yatırımı ihtiyacı olduğu değerlendirilenler BOTAŞ’a bildirilecektir. Nihayet EPDK’nın belirlediği ilçeler, EPDK’nın görüşleriyle birlikte BOTAŞ tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına (“Bakanlık”) bildirilecektir. Bakanlık tarafından onay verilen ilçeler böylece Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında değerlendirilecek ve yatırım gerçekleştirilecektir.

Önceki Usul ve Esaslar’da başvurulacak kurum İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü olarak belirtilmişken Usul ve Esaslar’da ilgili kurum ve/veya kuruluşlar demekle yetinilmiştir. Ayrıca BOTAŞ tarafından EPDK’ya başvurulması için de 15 günlük süre sınırı getirilmiştir. Süreye ilişkin bir diğer gelişme de merkez nüfusu sonradan 20.000 ve üzerine çıkan ilçelere ilişkindir. Önceki Usul ve Esaslar’da nüfusu sonradan 20.000 ve üzerine çıkan ilçelerin bildirilmesi için herhangi bir zaman dilimi belirtilmemişken artık her yıl en geç Mart ayı sonuna kadar BOTAŞ bu ilçelerin listesini temin edip EPDK’ya sunacaktır.

Usul ve Esaslar’ın getirdiği düzenlemeye göre doğalgaz dağıtım şirketi, dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım bölgesi içinde bulunan ve yeterlilik sağlayan ilçeler bakımından yeni bir izin almaksızın faaliyet göstermeye yetkili kılınmıştır. Aksi takdirde, dağıtım bölgesi dışında kalan ilçelere doğal gaz dağıtımı yapacak olan şirket EPDK tarafından belirlenecektir. Dağıtım bölgesi dışında kalan ilçenin bağlı olduğu il sınırı içinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinden biri, bu ilçe için EPDK’ya dağıtım bölgesi genişletme başvurusunda bulunursa genişletme prosedürü EPDK’nın belirlemesinde öncelikli olarak dikkate alınacaktır.

Yeterlilik sağlayan ilçelere yapılacak yatırımlar; imarlı alan sınırlarının iletim hattına mesafesi 5 kilometrenin üzerinde olan ilçelerde BOTAŞ tarafından, 5 kilometrenin altında olan ilçelerde ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılacaktır. Önceki Usul ve Esaslar’da 30 kilometre olarak belirlenen bu sınır böylece 5 kilometreye düşürülmüştür. Mesafe tespiti ise BOTAŞ tarafından yapılacak olup Bakan Oluru sonrasında 1 ay içinde EPDK’ya bildirilecektir.

Bu Usul ve Esaslar kapsamında yapılacak yatırımlar konusunda ihtilaf yaşanması veya ilgili lisans sahibince itiraz edilmesi halinde, EPDK tarafından verilecek olan karar tarafları bağlayacaktır.

 

Daha fazla bilgi ve destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

View in PDF Format