Publications Come back

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE 'YEŞİL TARİFE' UYGULAMASI

24.12.2020

ELEKTRİK TÜKETİMİNDE 'YEŞİL TARİFE' UYGULAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) tarafından alınan ve 24/07/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 23/07/2020 tarihli ve 9467 sayılı Karar (“Karar”) ile Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar’ın (“Tarife Uygulamaları”) 18 inci maddesine iki yeni fıkra eklenerek elektrik faturalarına Yeşil Tarife uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama ile tüketicileri yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerjiyi kullanmaya teşvik ederek, hem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’na (“YEKDEM”) hem de yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim yapan şirketlere destek olmak amaçlanmaktadır.

Yeşil Tarife uygulaması, gönüllük esasına dayalı olarak 01/08/2020 tarihi itibariyle başlamıştır. Yeşil Tarife kapsamında enerji kullanmak isteyen tüketiciler kendi bölgelerinde faaliyet gösteren tedarik şirketlerinden yenilenebilir kaynaklara dayalı elektrik temin edebilmektedir. 

Tarife Uygulamaları 18 inci maddeye eklenen ilk fıkra ile Yeşil Tarife’nin tanımı yapılmıştır. Buna göre Yeşil Tarife; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla ayrı tarifeler belirlenebileceğini ve tüketicilerin talep etmesi halinde işbu tarifelerden faydalanabileceğini düzenleyen 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının desteklenmesi amacıyla EPDK tarafından belirlenen tarifedir.

Karar doğrultusunda eklenen ikinci fıkrada ise tüketicilerin Yeşil Tarife’ye geçmek izlemesi gereken usul düzenlenmiştir. Buna göre, tüketici Yeşil Tarife’ye geçme talebini yazılı olarak, görevli tedarik şirketine yapacaktır. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilmektedir. Yeşil Tarife’ye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılabilmektedir.

EPDK tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Yeşil Tarife’yi tercih eden tüketicilerin faturalarında, kullandıkları elektriğin temiz kaynaklardan üretildiğini gösteren bir işaret yer alacaktır. Yeşil Tarife'yi kullanan tüketicilerin EPDK tarafından belirlenen tarife bedeli üzerinden faturalandırılacağı ve fatura kalemlerinde mevcut tarifeye göre herhangi bir fark olmayacağı belirtilmiştir.

Bu usul doğrultusunda Yeşil Tarife’ye geçen tüketicilere, ilk aşamada, 01/08/2020 tarihi itibariyle uygulanan olan tarife tablosu, EPDK’nın 23/07/2020 tarihli ve 9468 sayılı kararı ile belirlenmiş ve 24/07/2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu tarife ile iletim sistemi kullanıcılarının vergi, fon ve pay hariç kilovatsaat (kWh) başına yeşil enerji bedeli 69,97 kuruş olarak belirlenmiştir. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketiciler için de yeşil enerji bedeli, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri arasında fark gözetmeksizin, dağıtım bedeli hariç 69,97 kuruş olarak belirlenmiştir. Daha sonra EPDK’nın 30/09/2020 tarihli ve 9579 sayılı karar ile 01/10/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarifede değişikliğe gidilmiş ve 01/10/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu yeni tarife ile yeşil enerji bedeli, aboneler arasında fark gözetmeksizin, dağıtım bedeli hariç 80,24 kuruşa artırılmıştır.

 

Her ne kadar EPDK tarafından yapılan bilgilendirmede tüketici fatura kalemlerinde bir farklılık olmayacağı belirtilmiş olsa da normal tarifeye göre daha pahalı olacak olan Yeşil Tarife, yeterince teşvik edici olmadığı için eleştiri almıştır. Mesken abonesi tüketicilerin ortalama yüzde 102, ticarethane abonesi tüketicilerin ise ortalama yüzde 38 daha pahalı olacak olan Yeşil Tarife’ye ilgi göstermeme ihtimali olduğu belirtilmiştir. Güncel normal tarife aşağıdaki gibidir:

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik tedarik etmek isteyen tüketicilerin kullandıkları enerjinin bu kaynaklardan üretildiğinin şeffaf ve güvenilir bir şekilde tüketicilere kanıtlanabilmesi için ise Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Belgesi (YEK-G Belgesi) düzenlemesinin getirilmesi düşünülmektedir. Böylece, şirketler ürettikleri her megavatsaat elektrik için YEK-G belgesi oluşturarak tüketicilerine sağladıkları elektriğin kaynağını ispatlayabileceklerdir.

YEK-G Belgesi’ne ilişkin çıkarılması planlanan yönetmelik henüz taslak aşamasında olup 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanmaktadır. YEK-G Belgelerine ilişkin düzenlemenin tamamlanmasının ardından görevli tedarik şirketleriyle birlikte tüm tedarik şirketleri tüketime konu enerjiyi YEK-G Belgesi ile sertifikalandırabilir olacaktır.

 

Destek için info@lbfpartners.com adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

View in PDF Format